DOĞRUDAN DEMOKRASİ (KOMÜNİST PARTİSİ) SAYFASINA HOŞGELDİNİZ

Değişikler | Yeni Eklemeler

ANA SAYFA

BOLLUĞU ELDE EDECEĞİZ

QUESTIONS-ANSWERS

SORULAR-CEVAPLAR

29/11/2020:İngilizce olarak bir kitap, 'POLITICAL DECISIONS AND RESOLUTIONS OF THE CONGRESSES OF THE COMMUNIST PARTY OF CYPRUS (KKK) AND THE PROGRESSIVE PARTY OF WORKING PEOPLE (AKEL) (1926-2011)', ENOSİS dosyasına konmuştur.

13/11/2020: Content.Dialectical Materialism.1933, NOTLAR dosyasına konmuştur.

13/11/2020: Yeni Ingilizce bir broşür, "TKP (CP Turkey)1933", NOTLAR dosyasına konmuştur.

13/11/2020: Yeni bir makale, "TKP DEĞERLENDIRMEMİZ. 0920", NOTLAR dosyasına konmuştur.

14/09/2020: Yeni bir Ingilizce kitap, 'XX CONGRESS OF THE COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION', GERİ DÖNÜŞ SORUNSALI dosyasına konmuştur.

27/08/2020: Yeni bir broşür, 'Message by CP of Turkey, Greece and India to the 20th Congress of the CPSU, 1956', NOTLAR dosyasına konmuştur.

15/08/2020: Yeni bir broşür, 'Sovyet Adamının Karakter Özellikleri', LENIN150 dosyasına konmuştur.

07/07/2020: Üç E-kitap , 'STALINGRAD HYDROELECTRIC STATION—GREAT CONSTRUCTION OF COMMUNISM', 'PSYCHOLOGY HIGH SCHOOL TEXTBOOK' ve 'STALIN’S PLAN FOR THE TRANSFORMATION OF NATURE', İngilizce olarak LENIN150 dosyasına konmuştur.

03/07/2020: Yeni bir broşür, 'British Road To Socialism' İngilizce olarak SOSYALİZMİN BRİTANYA YOLU dosyasına konmuştur.

26/06/2020: 'The Contribution of J.V. Stalin to Marxism-Leninism' Belgesi LENIN150 dosyasına konmuştur.

24/06/2020: Yeni bir kitap, A SOVIET HISTORY OF PHILOSOPHY, LENIN150 dosyasına konmuştur.

20/06/2020: İki yeni Kitap, 'V.F. ASMUS LOGIC' ve 'Decree "On the teaching of logic and psychology in high school"', LENIN150 dosyasına konmuştur.

17/06/2020: E-BOOK "AKEL NEWSLETTER JULY 1965" ENOSİS Dosyasına konmuştur.

ARTICLE 5:

HOW TO DEFEND BOLSHEVISM - HOW TO DEFEND LENIN - HOW TO DEFEND STALIN

AND

HOW THE TURNCOATS TURNED?-EXAMPLE OF COMMUNIST PARTY OF GREAT BRITAIN!
LENIN150 DOSYASINDA.


ŞEFİK HÜSNÜ

8 Nisan 1959, Manisa

Kruşçev”in ve Brejnev”in peşinden koşturan yani onlar gibi Anavatan ve komünizm düşmanı olan İ. Bilen demişki: “ Sefik Hüsnü iyi bir komünist değildir. Hatta komünist değildir” Mao”nun ve Enver”in pesinden kosturan yani onlar gibi Anavatan ve komünizm düşmanı olan İ. Kaypakkaya (ve diğerleri) demiski: “Şefik Hüsnü TKP”si reformcudur, revizyonisttir” İkiz kardeşler ikiz kardeşlerdirler! Tabii ki ikizler her zaman üçüzlenirler. Hem nala hem mıha. Nasıl ki Lenin sevip Lenin eleştirenler vardı. Şimdilerde de Stalin sevip Stalin eleştirenler var. onlardan. Yani ikiz kardeşlerin üçüzleri. Türkiye komunizminin kurucusu ve önderi Şefik Hüsnü yoldaşı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Yaşasın Stalin’in öğrencisi ve yoldaşı Şefik Hüsnü yoldaş. 1953’e kadarki yolu yolumuzdur! 1953-1959 dönemi hakkında bilgilendiğimizde kararımızı vereceğiz. Bilgi ve belge ‘kıtlığı’ var! Önderine ve davasına ve anavatanına ihanet ettimi etmedimi, İ Bilen ve İ Kaypakkay gibi oldu mu olmadı mı er veya geç öğreneceğiz. Tüm hainlerin canı cehenneme!

Doğrudan Demokrasi (Komünist) Partisi.


11/05/2020; "THE GREAT PLAN FOR TRANSFORMING NATURE" kitabının İngilizcesini LENIN150 dosyasında bulabilirsiniz.

11/05/2020; "TDIALECTICAL MATERIALISM" kitabının İngilizcesini LENIN150 dosyasında bulabilirsiniz.


9 Mayıs faşist barbar sürüsüne karşı zafer gününüz kutlu olsun yoldaşlar!
8 Mayıs’ta Alman Nazileri 8 Mayıs gecesi, saat 12’de başlayacak olan teslimiyet anlaşmasını imzaladılar. Alman Nazi orduları Kızıl Ordumuza 9 Mayıs’ta teslim olmaya başlamıştır.
Bu nedenledir ki Zafer günü Sovyet Halkı, Kızıl Ordu, Sovyetler Birligi Komünist Partisi ve Stalin tarafından 9 Mayıs’ta kutlanır.
Zafer gününü 8 Mayıs’ta kutlayan Churchil ve onun kardeşleridir. Hani şu 7 Mayıs’ta Kızıl Ordu olmadan Alman kardeşleriyle teslimiyet anlaşması imzalamaya çalışan, Alman Nazilerini koruma altına alan ve halklara karşı kullanan Chruchil ve Truman ve onun kardeşleri var ya. işte onlar!
9 Mayıs faşist barbar sürüsüne karşı zafer gününüz kutlu olsun yoldaşlar!
Kahrolsun savaş kışkırtıcıları!
Kahrolsun savaş yapıcıları!
Doğrudan Demokrasi (Komünist ) Partisi
Kıbrıs Sosyalist Partisi


Comrades, happy 9 May, happy victory day against the herd of the fascist barbarians!
On May 8 1945, the German Nazis signed the surrender agreement, which will begin on the night of May 8, at 12 o'clock. The German Nazi armies started surrendering to our Red Army on 9 May 1945.
  This is why the Day of Victory was celebrated on 9 May by the Soviet State, the Red Army, the Communist Party of the Soviet Union and Stalin.
  It is Churchill and his brothers, who celebrate the Victory Day on 8 May. Churchill and Truman and his brothers, those who tried to sign a surrender agreement with their German Nazi brothers on May 7 without the Red Army, they who defended their Nazi brothers from the rightly deserved punishment of the people and used them against the people. Them!  
Comrades, happy 9 May, happy victory day against the herd of the fascist barbarians!  
Down with the propagandists of war!
Down with the makers of war!
Direct Democracy (Communist) Party
Socialist Party Of Cyprus

05/05/2020; "OBJECTIVITY OF ECONOMIC LAWS" makalesinin İngilizcesini KAPİTALİST EKONOMİ/SOSYALİST EKONOMİ dosyalarında bulabilirsiniz.

05/05/2020: ON DIALECTICAL MATERIALISM kitabını LENIN150 dosyasında bulabilirsiniz.

30/04/2020: HISTORICAL MATERIALISM kitabını LENIN150 dosyasında bulabilirsiniz.


BARBARLIKTA 1 MAYIS. 2020

İşçi yoldaşlar

İçinde bulunduğumuz Covid 19 günlerinde sizlere 2018 yılında yayınladığımız bildirimizle hitap etmeyi uygun bulduk.

İşçi yoldaşlar

İçinde bulunduğumuz şartlarda komünizmi en mükemmel şekliyle inşa etmek için teknolojik temel hazırdır ve mevcut emperyalist kapitalist sistemin tek alternatifi komünizmdir.

Hâlbuki ki yeni bir 1 Mayısı yine barbarlık şartlarında kutlamaktayız!

Bunun sebebi Dünya komünist hareketinin Stalin sonrası uğradığı ihanettir. Bu hainler solcu, sağcı ve ortacı çeşitleriyle yenilgiye uğratılmamış barbarlık şartları ağırlaşarak sürecektir.

Ya işçiler komünizmlerini kuracaklar, ya da barbarlık hem de artarak sürecek.

Ya en ilerisinden en gerisine bütün uluslar ve ülkeler komünizmin yoluna girecekler ve ele ele verecekler ya da emperyalist kapitalizmin barbarlığı artarak sürecek.

Bugünkü barbarlığın anavatanları ABD, Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Japonya, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda, Hindistan ve onlara uymak için her şeyi yapmaya hazır olan Rusya ve Çin’dir.

O halde mevcut barbarlığı durdurmanın en hızlı yolu bu ülkelerdeki işçi yoldaşların kendilerini yönetmekte olan ve dünya barbarlığını ABD önderliğinde örgütlemekte olan bu ülkelerdeki yönetici barbarları devirmesi, iktidarı ele geçirmesi ve en ilerisinden en gerisine tüm dünya uluslarının ve ülkelerinin yardımına gelmesidir.

O halde tüm diğer ülkelerdeki işçi yoldaşların görevi kendi ülkelerindeki barbarları devirmek ve iktidarı ele geçirmek için yürüttükleri çalışmayı bu ülkelerdeki işçi yoldaşların iktidar mücadelesine sıkı sıkıya bağlı olarak ele almaktır.

O halde bahsi geçen ülkelerin işçileri ve komünistleri önderler olmak ve önderlere uygun bir şekilde çalışmak zorundadırlar. O halde tüm ülkelerin işçileri ve komünistleri önderlerinin etrafında kenetlenmek ve hep birlikte ortak hedefe doğru ilerlemek zorundadırlar.

Ortak hedefimiz dünya barbarlığının en hızlı bir şekilde yerle bir edilmesi, dünya komünizminin en hızlı bir şekilde iktidar olmasıdır!

Günümüzde işçilerin enternasyonalizmi, tüm dünya işçilerinin önderliğinde örgütlenecek olan tüm ulusların ve ülkelerin barbarlığa karşı birliği, komünizm için birliği temel şiarımız olmalıdır!

O halde komünizmin tüm solcu, sağcı ve ortacı hainlerini yerle bir edelim! Onlara asla ve asla ve en ufak bir taviz dahi vermeyelim! Stalin’in, Bolşevizm’in şanlı bayrağını, enternasyonalizmin şanlı bayrağını tekrardan göndere çekelim. Ve onun etrafında örgütlenelim ve zafere yürüyelim!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın işçilerin enternasyonal birlik günü!

KSP

DD(K)P


MAY DAY IN BARBARISM. 2020

Worker comrades

We found it appropriate to appeal to you in these Covid 19 days with our leaflet for May Day that we published in 2018.

Worker comrades

In the conditions we are in, the technological foundation to build communism in its perfect form is available, and communism is the only alternative to the current imperialist capitalist system.

However, we are celebrating a new May Day and yet again under the conditions of barbarism!

The reason for this is the betrayal of the world communist movement after Stalin. So long as these traitors with their left-wing, right-wing and middle-of the road varieties are not defeated barbarity will survive and get worse.

Either workers will establish their communism, or barbarism will continue to increase.

Either from the most backward to the most developed, all nations and countries will enter the path of communism and join their hands together, or the barbarism of imperialist capitalism will continue to increase.

The homeland of barbarism today is the USA, Britain, France, Germany, Italy, Austria, Japan, Canada, Australia, New Zealand, India, and Russia and China which are ready to do anything to comply with them.

So the fastest way to stop the existing barbarism is for the worker comrades to overthrow the ruling barbarians in these countries, and who are also the organizers of the world barbarism under the leadership of the USA, to assume power in these countries and help of all the world's nations and countries from the most advanced to the most backward.

Therefore, the worker comrades in all other countries should closely coordinate their work of overthrowing their barbarians and taking power in their own countries with the workers of these countries, with their struggle for power.

So the workers and communists of the above mentioned countries must be leaders and work as befits leaders. So the workers and communists of all countries have to join hands with their leaders and work together with them towards the common goal.

Our common goal is to destroy the world barbarism in the fastest way, that the world communism assumes power in the fastest way!

Today, the internationalism of workers, the unity of all nations and countries that will be organized under the leadership of the workers against barbarism and for communism, should be our basic slogan!

So let's demolish all the leftist, right-wing and middle-of the road traitors of communism! Let us never, ever give them even the slightest compromise! Let us raise again the glorious banner of Stalin, Bolshevism, and the glorious banner of internationalism again. And let's organize around it and march to victory!

Long live May Day!

Long live workers' international unity day!

SPC

DD(C)P


1 ΜΑΪΟΥ 2020

ΣΎΝΤΡΟΦΟΙ ΕΡΓΆΤΕΣ

ΣΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΌΜΑΣΤΕ, ΕΊΝΑΙ ΕΦΙΚΤΌ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΊ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΤΈΛΕΙΑ ΜΟΡΦΉ ΤΟΥ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ. Ο) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΌΣ ΕΊΝΑΙ Η ΜΌΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΛΎΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΌ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ.

ΩΣΤΌΣΟ, ΓΙΟΡΤΆΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΜΙΑ ΝΈΑ ΠΡΏΤΗ ΜΑΪ́ΟΥ ΥΠΌ ΤΙΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑΣ!

Ο ΛΌΓΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΊΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΘΆΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤΆΛΙΝ. ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΠΡΌΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΌ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΈΣ, ΔΕΞΙΈΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΏΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΟΎΝ. ΕΊΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΎΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΌ, ΕΊΤΕ Η ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΝΑ ΑΥΞΆΝΕΤΑΙ.

ΕΊΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΈΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΧΏΡΕΣ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΎ, Ή Η ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΎ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΝΑ ΑΥΞΆΝΕΤΑΙ.

Η ΠΑΤΡΊΔΑ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑΣ ΣΉΜΕΡΑ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΗΠΑ, Η ΒΡΕΤΑΝΊΑ, Η ΓΑΛΛΊΑ, Η ΓΕΡΜΑΝΊΑ, Η ΙΤΑΛΊΑ, Η ΑΥΣΤΡΊΑ, Η ΙΑΠΩΝΊΑ, Ο ΚΑΝΑΔΆΣ, Η ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ, Η ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΊΑ, Η ΙΝΔΊΑ ΚΑΙ Η ΡΩΣΊΑ ΚΑΙ Η ΚΊΝΑ.

ΈΤΣΙ, Ο ΓΡΗΓΟΡΌΤΕΡΟΣ ΤΡΌΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΧΟΥΣΑ ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΈΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΆΡΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΧΏΡΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΟΡΓΑΝΏΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑ ΥΠΌ ΤΗΝ ΗΓΕΣΊΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΆΡΟΥΝ ΤΗ ΔΎΝΑΜΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΏΝ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ.

ΕΠΟΜΈΝΩΣ, ΤΟ ΚΑΘΉΚΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΌΦΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΎΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΈΣ ΤΟΥΣ ΧΏΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΆΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΊΑΣ ΣΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ.

ΚΟΙΝΌΣ ΜΑΣ ΣΤΌΧΟΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΧΎΤΕΡΟ ΤΡΌΠΟ, ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΎ ΕΊΝΑΙ Ο ΤΑΧΎΤΕΡΟΣ ΤΡΌΠΟΣ!

ΣΉΜΕΡΑ, Ο ΔΙΕΘΝΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΏΝ, Η ΕΝΌΤΗΤΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΎΝ ΥΠΌ ΤΗΝ ΗΓΕΣΊΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΩΝ ΕΡΓΑΤΏΝ, ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΌ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΌ ΜΑΣ ΣΎΝΘΗΜΑ!

ΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΊΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΌΝ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΎΣ, ΔΕΞΙΟΎΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΏΟΥΣ ΠΡΟΔΌΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΎ! ΑΣ ΜΗΝ ΚΆΝΟΥΜΕ ΠΟΤΈ, ΟΎΤΕ ΚΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΌ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΌ! ΑΣ ΣΧΕΔΙΆΣΟΥΜΕ ΞΑΝΆ ΤΗ ΛΑΜΠΡΉ ΣΗΜΑΊΑ ΤΟΥ ΣΤΆΛΙΝ, ΤΟΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΌ, ΤΗ ΛΑΜΠΡΉ ΣΗΜΑΊΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΎ.

ΖΉΤΩ Η 1Η ΜΑΪ́ΟΥ! ΖΉΤΩ Η ΗΜΈΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ!


LENIN150

Comrades
We have opened a new folder called LENIN150.
Here you shall find articles in English and Turkish to commemorate Comrade Lenin.
We shall add to the folder all throughout 2020 untıl 22 April 2021.
Here is the introduction to the articles.
22 APRIL 2020 AND LENIN IS 150.
BUILDER AND LEADER OF THE BOLSHEVIK PARTY,  LEADER OF THE OCTOBER REVOLUTION, BUILDER OF THE PLAN OF BUILDING SOCIALISM AND COMMUNISM IN USSR, LEADER AND TEACHER OF THE WORLD PROLETARIAT, THE BUILDER OF THE STRATEGY OF THE WORLD  PROLETARIAN REVOLUTION, STALIN’S LEADER AND TEACHER IS 150 THIS YEAR!
We shall provide the reader a series of articles in honour of Lenin, Stalin’s teacher!
We shall not follow the usual line of repeating what he said. We shall see how they were applied and thus how they were developed by Soviet and the world proletariat and thus formulated as theory, strategy and tactics by Stalin and his comrades. We shall also see what to do with those teachings today so that we can be a worthy student of him and be a teacher for all the comrades and the world proletariat!
Look at all these articles carefully, remember that after socialism was built in the USSR the motive force of progress in the USSR was criticism and self-criticism! Remember that is how it is for us the communists and will be so for ever! Remember that there is criticism to put things right and there is ‘criticism’ to destroy what is right. Never forget we are not Lenin and Stalin and even they needed their comrades sharp eyes thus and more so we need our comrades sharp eyes to keep us on the right path-which took us a long time to find after our defeat since 1953 March the 5th, the cursed day!
May these articles help you all to find the right path! The path of Lenin and Stalin!

    LENIN150
Yoldaşlar
LENIN150 adı altında yeni bir dosya açtık
Bu dosyada yoldaş Lenin’i anmak için Türkçe ve İngilizce olarak makaleler bulacaksınız. 2020 yılı boyunca ve 22 Nisan 2021’e kadar bu dosyaya ilaveler yapmaya devam edeceğiz.
Makalelerin sunuş yazısı şöyledir.
22 NİSAN 2020 VE LENİN 150 YAŞINDA.
BOLŞEVİK PARTİSİNİN KURUCUSU VE LİDERİ, EKİM DEVRİMİNİN LİDERİ, SSCB’DE SOSYALİZMİ VE KOMÜNİZMİ İNŞA PLANININ KURUCUSU, DÜNYA PROLETARYASININ ÖNDERİ VE ÖĞRETMENİ, DÜNYA PROLETER DEVRİMİ STRATEJİSİNİN KURUCUSU, STALİN’İN ÖNDERİ VE ÖĞRETMENİ BU YIL 150 YAŞINDA!

  Okuyucuya Lenin’in, Stalin'in öğretmeni Lenin'in onuruna bir dizi makale sunacağız!  
Lenin’in söylediklerini tekrarlayan genel yaklaşım uymayacağız. Onların nasıl uygulandıklarını ve böylece Sovyet ve dünya proletaryası tarafından nasıl geliştirildiklerini ve böylece Stalin ve yoldaşları tarafından teori, strateji ve taktikler olarak nasıl formüle edildiklerini göreceğiz. Bu öğretilerle bugün ne yapacağımızı da göreceğiz ki ancak böylece ona layık bir öğrenci olabiliriz ve tüm yoldaşlar ve dünya proletaryası için öğretmen olabiliriz!
  Tüm bu makalelere dikkatlice bakın, SSCB'de sosyalizm inşa edildikten sonra SSCB'deki ilerlemenin itici gücünün eleştiri ve özeleştiri olduğunu unutmayın! Unutmayın ki bizim için de, komünistler için de böyledir ve sonsuza dek böyle olacak! Unutmayın ki yanlışları düzeltmek için eleştiri olabileceği gibi, doğru olanı yok etmek için de ‘eleştiri’ vardır. Lenin ve Stalin olmadığımızı ve onların bile yoldaşlarının keskin gözlerine ihtiyaç duyduklarını asla unutmayın. Onlardan çok daha fazlasıyla bizim doğru yolda kalmak için - 1953 5 Mart'ından, o lanetli günden bu yana yaşadığımız yenilgimizden sonra tekrar bulmamızın çok uzun zamanımızı aldığı bu doğru yolda kalmak için yoldaşlarımızın keskin gözlerine ihtiyacımız olduğunu asla unutmayın.
  Bu makaleler size doğru yolu bulmanızda, Lenin ve Stalin'in yolunu bulmanızda yardımcı olsun!

18/04/2020: ‘Kızıl Tıp Sovyet Rusya’da Toplumsallaştırılmış Sağlık’ kitabını SOVYET KİTAPLIĞI dosyasında bulabilirsiniz

09/04/2020: INTERNATIONAL PRESS CORRESPONDENCE ON CYPRUS, GREECE, TURKEY, NEAR EAST (1926-1934) belgesini KOMİNTERN dosyasında bulabilirsiniz.

02/03/2020: 1953-1964 SSSB Belgeleri'ni Ingilizce olarak GERİ DÖNÜŞ SORUNSALI dosyasında bulabilirsiniz.

21.02.2020 'Enosis ve AKEL' makalesini ENOSİS dosyasında bulabilirsiniz.


31.01.2020 ‘DÜNYA KOMÜNİST HAREKETİNİN BİRLİĞİ İÇİN ÖNERİ’Yİ

ENTERNASYONALİZM DOSYASINDA BULABİLİRSİNİZ

09/01/2020: SAVAŞ VE BARIŞ dosyasına yeni ilaveler yapılmıştır.

19/11/2019: "Sosyalizmin Britanya Yolu" broşürünün İngilizcesi SOSYALİZMİN BRİTANYA YOLU dosyasındadır.

18/11/2019; "PROLETARYA" broşürünün İngilizcesi NOTLAR dosyasındadır.


AGGRESSION AND COMMUNISM
Please find in the note section
-I-: A study (by “law teacher”) the history of the work on the definition of aggression after Second World War in the UN and the study of the definition of aggression agreed by the UN on 1974
-II- The definition of aggression agreed by the UN on 1974
Please also find, separately, the resolution proposed by USSR to the UN on 20 December 1952.
1974 definition was agreed by all states in the UN, including the USSR and all the “socialist” states which were all ruled by Titoite (Trotskyite) enemies of the people and nations as well as those so called “none-aligned” states. It is clear that this agreed definition provides no defence against aggression but all sorts of excuse for all sorts of aggression. This definition of aggression provides ground for aggression in the name of opposition to aggression. This is an absolute and utter betrayal of all nations and of all peoples of the world by all members of the UN!
Stalin noted that UN was betraying its charter. That it became a tool of USA for aggression against all others. That all states in the UN other than USSR and people’s democracies were servants of the USA imperialism and its war purposes.
This 1974 agreement of the definition of aggression by all in the UN is a proof of the fact that USSR and peoples democracies have joined the ranks of the enemies of the people by 1974 and the UN has become a totally reactionary and degenerate organisation able to do nothing but undermine its charter to benefit the USA!
All countries and all nations are now under the iron heal of USA and its war mongering and war making servants, they are open to all forms of aggression without any impunity!
Now we have a UN and it is not just USA that want to undermine its charter. Now we have a world all are fighting one another and USA is threatening the whole world with destruction. Now we have no motherland in the form of USSR and people’s democracies-we lost them since 1953, and we certainly lost them in 1974 as can be seen from this definition of aggression agreed at the UN in 1974!
As regards not having a motherland, as regards not having a base country that supports us all, we are back to the conditions before the First World War. But we have the experience of building and having built socialism. We have the experience of beginning to build communism (in the USSR). We have the experience of destroying the Nazi barbarity militarily. We have the experience of having the best intelligence organisation to achieve this. We have the experience of all oppressed nations joining our ranks to achieve liberation with us. We have the experience dof all nations setting on a course that can only lead to communism. And last but not least, we have the experience of betrayal by Titoites (Trotskyites) in all our states and in all our parties, their victory and our defeat in all our states and in all our parties.
Furthermore, we have forced the hands of the bourgeoisie and the feudals so much so that there is nothing democratic and national left in these “rulers” of the world. They are all enemies of democracy they are all enemies of nations, they are all betrayers of their nations and their countries! We have been surrounded from all sides, from the left, from the right and from the middle! From outside and right from within. We have been defeated by these enemies of democracy and enemies of nations and enemies of peace, by these bringers of misery and death! But we have our experience and our ideology that has been strengthened thanks to all these developments. And we have micro-chips which is calling for communism in the midst of all this misery and death.
In our defeats we are right now undefeatable!
All nations and all countries, all peoples, all of humanity, all those who love democracy, peace and want to provide plenty for themselves and for their fellow humans have an aim to achieve as told by the micro-chips and thus by the communists. That aim is the only aim available to all: destroy the war makers, destroy the misery builders and mass murderers establish communism, establish common ownership, use the microchips, automate all production and distribution, achieve plenty for all humanity and achieve direct democracy using the internet.
Only by working to achieve this one aim can all nations and peoples and can all countries also achieve the defeat of all aggressors! There is no fighting the aggressor, there is no defeating the aggressor other than through achieving the one aim, one common aim of humanity!
All fights must be fought for communism. All roads must lead to the victory of communism! To common ownership, to plenty and direct democracy using the micro-chips and peace for all nations!

BARIŞ KANUNU

SSCB’nin Yüksek Sovyet’i, 12 Mart 1951 kadar eskilerde, aşağıdaki şekilde ifade edilmiş olan “Barışın Savunulması Yasası’nı kabul etti:
(1) Savaş propagandası, ne şekilde yapılırsa yapılsın, barış davasını baltalar, yeni bir savaş tehdidi yaratır ve bu nedenle insanlığa karşı ağır suç teşkil eder.
(2) Savaş propagandası yapanlar mahkemeye getirilmeli ve ağır suçlular olarak yargılanmalıdır.


SALDIRGAN TANIMI; Lütfen NOTLAR bölümüne bakınız.


New addition: 15/08/2019

CONCERNING THE FURTHER SHARPENING OF THE GENERAL CRISIS OF CAPITALISM.
A. Leontyev, Corresponding Member, Academy of Sciences of the U.S.S.R.

Workers of all lands, unite!

For a Lasting Peace, For a People’s Democracy!

Bucharest.

Organ of the Information Bureau of the Communist and Workers’ Parties

NO. 22 (49), FRIDAY, OCTOBER 14, 1949

Please find in “KAPİTALİST EKONOMİ” section of the site.