KAPİTALİZMİN GENEL KRİZİ

Sunuş

1.
Kapitalizmin Genel Bunalımının ikinci aşaması İkinci Dünya Savaşı ile başlar ve günümüzde sürmektedir. Üç alt aşamdan geçmiştir.
Bunlar şunlardır.

 1. Birinci alt aşama; İkinci Dünya Savaşından 1953 Martında Stalin’in ölümüne kadar olan (birinci) dönem.
 2. İkinci alt aşama; 1953 Martında Stalin’in ölümüyle başlayıp 1991 Aralığında SSCB’nin yıkılışına kadar olan (ikinci) dönem.
 3. Üçüncü alt aşama; 1991 Aralığında SSCB’nin yıkılışından günümüze kadar olan (üçüncü) dönem. Her alt aşamanın kendi içinde alt aşamaları (dönemleri) vardır.

  2.
  Kapitalizmin Genel Bunalımının ikinci aşamasındaki her alt aşamayı belirleyen temel özellikler şunlardır.
  1.Birinci alt aşamanın temel özellikleri şunlardır.
  A) SSCB’nde komünizmin inşasının hızla ilerlemesi, SSCB’nin katkılarıyla Avrupa Halk Demokrasilerinde (Arnavutluk hariç) sosyalizmin inşasının, Arnavutluk ve Çin Halk Demokrasilerinde sosyalizmin inşasının temellerinin inşasının hızla ilerlemesi ve dolayısıyla bu ülkelerin SSCB etrafında Kapitalist Dünya pazarından ayrı olarak oluşturdukları (sosyalist-demokratik) dünya pazarının hızla büyümesi.
  Ekonomi alanında Dünya kapitalizmin genel bunalımının bu dönemdeki ağırlaşmasının en büyük ve temel etkeni budur.
  B) Temelini SSCB önderliğinde bir araya gelen Halk Demokrasisi ülkelerinin oluşturduğu, kendi Halk Demokrasisi programları etrafında her geçen gün güçlenen ABD’nin ve ABD’ye bağımlı hale gelmiş Metropollerin ve tüm bağımlı ve sömürge ülkelerin Komünist ve Demokratik Partilerinin ve onların önderliğinde mücadeleye katılmış olan halklardan oluşan barış, demokrasi, ulusal özgürlük ve sosyalizm hareketinin dünya emperyalizmini ve ‘üçüncü yolcuları’ teşhir ve tecrid ederek her geçen gün güçlenmesi.
  Siyasi (diplomasi ve askeri) alanlarda Dünya kapitalizmin genel bunalımının bu dönemdeki ağırlaşmasının en büyük ve temel etkeni budur.
  Bu alt aşamanın özelliği tüm dünya proletaryası ve halklarının SSCB’nin önderliği va örneği etrafında zafere doğru ilerlemesidir. Her yolun komünizme çıkmasıdır!
  2.İkinci alt aşamanın temel özellikleri şunlardır.
  A) SSCB’nde komünizmin inşasının durdurulması, kapitalizmin resterasyonunun başlatılması, SSCB’nin bu dönüşümüne karşı durmayan ve ona uyan Avrupa Halk Demokrasilerinde (Arnavutluk hariç) sosyalizmin inşasının, Arnavutluk ve Çin Halk Demokrasilerinde sosyalizmin inşasının temellerinin inşasının durdurulması ve dolayısıyla bu ülkelerin SSCB etrafında Kapitalist Dünya pazarından ayrı olarak oluşturdukları (sosyalist-demokratik) dünya pazarının dünya kapitalist pazarına entegrasyonunun başlaması ve bu entegrasyonun her geçen gün artması.
  Ekonomi alanında Dünya kapitalizmin genel bunalımının bu dönemdeki ağırlaşması bu dönüşüm nedeniyle artmış, ve dünya kapitalizminin genel bunalımının dünya çapındaki barbarlık dönemi başlamıştır.
  B) SSCB önderliğinin yitirilmesi temelinde Halk Demokrasisi ülkelerinin önderliğinin de yitirilmesiyle ABD’nin ve ABD’ye bağımlı hale gelmiş Metropollerin ve tüm bağımlı ve sömürge ülkelerin Komünist ve Demokratik Partilerinin önderlikleri de yitirilmiş ve onların önderliğinde mücadeleye katılmış olan halkların barış, demokrasi, ulusal özgürlük ve sosyalizm hareketi emperyalizm ve ‘üçüncü yolcularla’ birlikte ve tüm bu dönem boyunce her geçen gün artarak zayıflamış ve yenilgilere uğramıştır.
  Siyasi (diplomasi ve askeri) alanlarda Dünya kapitalizmin genel bunalımının bu dönemdeki ağırlaşması bu dönüşüm nedeniyle artmış ve dünya kapitalizminin genel bunalımının dünya çapındaki barbarlık dönemi başlamıştır.
  Bu alt aşamanın özelliği tüm dünya burjuvaları ve feodallerinin, tüm türleriyle dünya komünizm düşmanlarının yani tüm dünya gericiliğinin ABD emperyalizminin önderliğinde ve etrafında zafere doğru ilerlemesidir. Her yolun emperyalist barbarlığa çıkmasıdır.
  3.Üçüncü alt aşamanın temel özellikleri şunlardır.
  A) SSCB ve Halk Demokrasilerinde kapitalist resterasyon tamamlanmış, bu ülkelerde burjuva mülkiyetin oluşması ve gelişmesi önündeki tüm engeller temizlenmiş, burjuva mülkiyeti garanti altına alınmış, tek dünya kapitalist pazarı tekrar kurulmuştur. Aynı zamanda mikro çipler toplumsal faaliyetin tüm alanlarında kullanılmak zorunda kalınmıştır.
  Ekonomi alanında dünyan kapitalizminin genel bunalımı bu dönemde hiç bir dönemde olmadığından da fazla bir şekilde derinleşmiş, emperyalist barbarlık azmıştır.
  B) İkinci alt aşamada komünizmi yenilgiye, insanlığı barbarlığa taşıyan tüm komünizm-devrimcilik türlerinin Stalinin öğretilerine, bilimsel komünizme ters oldukları, bu siyasetlerle donanmış örgütlenmelerin dünya komünizmini yenilgiye ve dolayısıyla da insanlığı barbarlığa taşıdığı sonucu hem ikinci alt aşamadaki tüm siyasi, diplomatik, askeri gelişmeler hem de mikro-çipler nedeniyle kavranması önlenemeyecek bir sonuç olarak ortaya çıkmış, komünizmin yeniden inşası dönemi başlamıştır.
  Siyasi (diplomasi ve askeri) alanlarda Dünya kapitalizmin genel bunalımının bu dönemdeki ağırlaşması mikro çipler ve komünizmin yeniden inşası nedeniyle aşırı noktaya ulaşmış ve dünya kapitalizminin genel bunalımının dünya çapındaki barbarlık döneminin sonu başlamıştır.
  Bu alt aşamanın özelliği tüm dünya proletaryası ve halklarının yeniden inşa edilen komünizmin önderliği va mikro çiplerin komünist kullanımı örneği etrafında zafere doğru ilerlemesidir. Her yolun komünizme çıkmasıdır!

  3.
  Birinci ve ikinci alt aşamanın gelişmesi konusunda bakınız:
  Kapitalizmin genel bunalımı konusundaki referanslar, ‘Bir Öncelliğin Ne önemi Var ki’; Barbarlıkta 1 Mayıs-2013; Ekim Devrimi ve Dünya Komunist Hareketinin Enternasyonal Karekterinin Belirleyicliği Hakkında.
  Bu dönemler Geri Dönüş sorunsalıyla da bağıntılı olarak tekrar ele alınacaktır.

  4.
  Üçüncü alt aşama; Kapitalizmin Genel Bunalımının ikinci aşamasındaki üçüncü alt aşama (1991 sonrası) aynı zamanda Kapitalizmin Genel Bunalımının birinci aşamasının başlangıcına dönüşün, Birinci Dünya Savaşı hemen öncesi (1914 öncesi) ve Birinci Dünya Savaşına dönüşün, yani sosyalist ekonomik sistemin ortaya çıkışı öncesine dönüşün göstergelerine sahiptir.
  Bu başlangıca dönüş Birinci ve İkinci aşamanın tüm birikimlerini içinde taşımaktadır. Bunlardan en önemlileri Sosysalizmin Muzaffer inşasının birikimleri ve Mikro çiplerin mevcudiyetidir. Bunları akılda tutarak ikinci aşamanın üçüncü alt aşamasına aynı zamanda Kapitalizmin Genel Bunalımının Üçüncü Aşaması da diyebiliriz.
  Yani şu anda Kapitalizmin Genel Bunalımının Üçüncü Aşamasındayız. Ve bu Kapitalizmin gelişmesinde son aşamadır.
  Bu aşama Kapitalizm açısından, Burjuvazi açısından her alanda barbarlık, Komünizm açısından, Proletarya açısından her alanda zafer aşamasıdır.
  Stalin’in yolunda Kapitlaizmin ve burjuvazinin yenilmesi, SSCB’nin ışıklı yolunda, Stalin’in ışıklı yolunda ve hem de Mikro çiplerle sosyalizmin, dolayısıyla komünizmin inşası dönemdir.
  Bu dönem yenilen emperyalist barbarlık ve muzaffer komünizm dönemdir!
  Bu dönem şu anda sürmekte olan krizlerle bağıntılı olarak tekrar ele alınacaktır.